Anders Skoglinds Viltliv är med i 91:an under 2022.

Under 91:an-året 2022 sker en del förändringar i tidningen mot tidigare år. Flygsoldat 113 Bom utgår tillsammans med Fingerpori och de gamla veckosidorna med Åsa-Nisse.

Finska serien Fingerpori har enligt redaktionen tagits emot väl av läsarna, men p.g.a. prishöjningar kunde de inte ha kvar serien. De gamla veckosidorna med Åsa-Nisse (från Levande Livet, 1950-tal) utgår också. Även populära Flygsoldat 113 Bom av Torsten Bjarre utgår p.g.a. brist på material i tryckbart skick.

Som ersättare kommer Anders Skoglinds Viltliv, som planeras få två till tre sidor per nummer. Serien Viltliv föddes vid millenieskiftet och publicerades till en början i tidningen Jakt och Jägare, senare i tidningarna Åsa-Nisse och 91:an. För er som inte är bekanta med serien sedan innan så handlar den om två jägare samt en återkommande björn som stör de båda i skogarna. Anders Skoglind beskriver serien enligt följande:

– Har du någonsin tänkt börja jaga är Viltliv serien för dig. Läsa noga igenom allt, lägg det på minnet och gör tvärtom, så ska du se att det går bra.

Övriga serier som publicerades i 91:an nr 1 var 91:an (både nytt och repriser), Radio Gaga, Livet Hemmavid (repriser), Statarna, Ferguson samt Kronblom (repriser).

Källa:
91:an nr 26 2021
91:an nr 1 2022